Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Απόφαση απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση

Απόφαση απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024
Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του Νόμου 4662/2020,

β) τις διατάξεις του Γενικού Σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ 2»

γ) το με αρ. πρωτ.: A2320/10-06-2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα : «Εφαρμογή των αποφάσεων απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας, προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση σύμφωνα με τα άρθρα 129-131 του Ν. 4926/22(ΦΕΚ 82 Α/20-04-2022)».

δ) τις εισηγήσεις των κατά τόπων αρμόδιων Διοικητών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των  (Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Προϊσταμένων των κατά τόπων αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών

  αποφασίζουμε:

1) Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, από σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασία είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού).

2) Την άμεση τήρηση της εφαρμογής του ανωτέρω μέτρου για τις δασικές εκτάσεις των:

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα