Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων ζημιάς σε έγγειο κεφάλαιο.

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων ζημιάς σε έγγειο κεφάλαιο.

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
Ενημέρωση για υποβολή αιτήσεων ζημιάς, που δεν έχει δηλωθεί, σε έγγειο κεφάλαιο λόγω της θεομηνίας –πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, στην ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων (ΦΕΚ 1255/Β/2024)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα