Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 24η & 25η Οκτωβρίου

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 24η & 25η Οκτωβρίου

Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  &  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ της  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

 

Την   24η  & 25η  Οκτωβρίου    2022 ημέρα  Δευτέρα  &   Τρίτη   και ώρα 15:00 μ.μ  αντίστοιχα στις εγκαταστάσεις του  κάτωθι Φορέα;

 

·         Του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Λαρισαίων   του οποίου τα Μηχανήματα βρίσκονται στην περιοχή Άλσος Μεζούρλου στην Λάρισα πλησίον του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

 

θα πραγματοποιηθούν  οι εξετάσεις πρακτικού μέρους  για την απόκτηση  επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας: Χειριστών Μηχανημάτων Έργου  1ης   Ειδικότητας Β’  Ομάδας  στα κάτωθι  μηχανήματα   έργου:

 

·         1.3 Τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB (ΤΣΙ?ΣΙ?ΜΠΙ), CATERPILLAR, LEIBHERR, κ.λπ., -< 120 KW

 

·         1.4 Προωθητήρες γαιών παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας (ΜΠΟΛΤΟΖΕΣ). < 120 KW,

 

Τηρουμένων όλων των μέτρων Υγιεινής & Ασφάλειας  και κατ ΄εφαρμογή των κείμενων οδηγιών,   εν όψει Προγραμματισμένων Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας:

 

Σε κάθε εξεταστική περίοδο θα συμμετέχουν έως Τρείς   (3) υποψήφιοι ως κάτωθι, ανά προβλεπόμενη, από την νομοθεσία, εξέταση, αυτή της  Μίας (1)  ώρας, οι οποίοι  θα  ενημερωθούν επιπλέον και τηλεφωνικά ως κάτωθι  για τον ακριβή χρόνο εξέτασης αλλά και της λήψης οδηγιών για την ασφαλή έκβαση των εξετάσεων  από το ως άνω Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων:

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα