Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 12η -13η & 14η Οκτωβρίου

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 12η -13η & 14η Οκτωβρίου

Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

 

Την 12η -13η & 14η Οκτωβρίου   2022  ημέρα  Τετάρτη-Πέμπτη & Παρασκευή αντίστοιχα και ώρα 15:00 μ.μ   στις εγκαταστάσεις:

Α) Της Εταιρείας Λατομεία «Ν. Νικολάου Α.Ε»  το οποίο εδρεύει στο 6ο Χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Φαρσάλων - Σταυρού  ,και,

Β) Της Εταιρείας Λατομεία Τυρνάβου 4ο Χιλ Τυρνάβου Ελασσόνας

 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (Πρακτικού μέρους) απόκτησης επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας των Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 3ης Ειδικότητας,  Α & Β  Ομάδας στα κάτωθι Μηχανήματα έργου:,

 

·         3.1 Βαρέα οχήματα – μηχανήματα μεταφοράς και σειραδοποίησης γαιωδών υλικών, κ.λπ. τύπου CATERPILLAR,BOTTOM?DUMP, COAL?HAULERS, EARTH?WAGON και λοιπών τύπων>-<.120hp

·         3.3 Μηχανήματα ασφαλτόστρωσης (ΦΙΝΙΤΣΕΡ>-<.120hp

·         3.5 Διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) >-<.120hp.

Τηρουμένων όλων των μέτρων Υγιεινής & Ασφάλειας  και κατ ΄εφαρμογή των κείμενων οδηγιών,   εν όψει Προγραμματισμένων Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας:

Σε κάθε εξεταστική περίοδο θα συμμετέχουν έως Τρείς   (3) υποψήφιοι ως κάτωθι, ανά προβλεπόμενη, από την νομοθεσία, εξέταση, αυτή της μίας (1)  ώρας, οι οποίοι  θα  ενημερωθούν επιπλέον και τηλεφωνικά ως κάτωθι  για τον ακριβή χρόνο εξέτασης αλλά και της λήψης οδηγιών για την ασφαλή έκβαση των εξετάσεων  από το ως άνω Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων:

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα