Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 20η & 21η Οκτωβρίου

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 20η & 21η Οκτωβρίου

Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  &  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  της  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

 

Την   20η & 21η Οκτωβρίου     2022  ημέρα  Πέμπτη & Παρασκευή   αντίστοιχα στις εγκαταστάσεις των   κάτωθι εταιρειών – Φορέων:

α) Της Εταιρίας «COSMOS ALUMINIUM» (8ο χιλ Λάρισας –Αθήνας Κόμβος Νίκαιας)

β) της Εταιρείας «Αφοι Σούπα» Οικοδομικά & Τεχνικά Έργα στην Λάρισα

θα πραγματοποιηθούν  οι εξετάσεις πρακτικού μέρους  για την απόκτηση  επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας: Χειριστών Μηχανημάτων Έργου   8ης   Ειδικότητας  Β’  Ομάδας  στα κάτωθι ανά ειδικότητα  μηχανήματα   έργου:

 

·         8.2 Γερανοί σταθεροί παντός τύπου, οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα (πλην ηλεκτροκίνητων

< 120 KW,).

·         8.3 Οικοδομικός Γερανός,) < 120  KW,).   

και όπως επίσης,

·         8.5 Γερανογέφυρες) < 120  αντίστοιχα

 

για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας των Χειριστών Μηχανημάτων Έργου της 8ής Ειδικότητας  Β ’ Ομάδας 

 

Τηρουμένων όλων των μέτρων Υγιεινής & Ασφάλειας  και κατ ΄εφαρμογή των κείμενων οδηγιών,   εν όψει Προγραμματισμένων Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας:

Σε κάθε εξεταστική περίοδο θα συμμετέχουν έως Δύο  (2) υποψήφιοι, ανά προβλεπόμενη, από την νομοθεσία, εξέταση, αυτή της  Μίας (1)  ώρας, οι οποίοι  θα  ενημερωθούν επιπλέον και τηλεφωνικά ως κάτωθι  για τον ακριβή χρόνο εξέτασης αλλά και της λήψης οδηγιών για την ασφαλή έκβαση των εξετάσεων  από το ως άνω Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων:

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα