Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση πρόσληψης δημοσιογράφου

Ανακοίνωση πρόσληψης δημοσιογράφου

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022
Γνωστοποίηση πρόσληψης ενός (1) Δημοσιογράφου για την στελέχωση του Γραφείου Τύπου
και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, που διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα