Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021
Ανακοινώνεται ηάμεση πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη
κατάστασης ανάγκης, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, λόγω των έντονων
καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) της 11ης Οκτωβρίου 2021

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα