Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.137 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.137 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δαπάνη εκτυπώσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης ημερίδων ΠΕΜΣ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 12:00 Προϋπολογισμός: 700,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα