Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.128 Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.128 Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας», Άξονας προτεραιότητας: 3.13 «Υποδομές στον  τομέα του αθλητισμού» με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 18 Ιουνίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025 14:00 Προϋπολογισμός: 2.400.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα