Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.123 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2024.123 «Αποκαττάσταση βατότητας οδού από διασταύρωση Μηλιάς έως θέση Μαντάνια», Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 207857

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα