Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.121 Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.121 Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας», Άξονας προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές» με τίτλο «Κατασκευή - συντήρηση οδικών υποδομών Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2024 14:00 Προϋπολογισμός: 16.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα