Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.113 Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.113 Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «Ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ» άξονα προτεραιότητας: 2.4 «πρόληψη & διαχείριση κίνδυνων» με τίτλο «Πρόσκληση για ένταξη έργων προς αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων τον Σεπτέμβριο του 2023 (DANIEL σύμφωνα με την α.π. 9118/22-05-2024 Απόφαση Κατανομής Χρηματοδότησης»

Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 31 Μαΐου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 14:00 Προϋπολογισμός: 42.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα