Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.105 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2024.105 Υπηρεσίες καθαριότητας δομών Π.Ε. Λάρισας (αρ. διακήρυξης: 02/2024 - α/α ΕΣΗΔΗΣ: 351038)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 22 Μαΐου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 06 Ιουνίου 2024 15:00 Προϋπολογισμός: 220.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα