Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.101 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2024.101 Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Άρδευσης Αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Πηνειού

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 2.194.428,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα