Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.79 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.79 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την υποβολή προσφορών για αγορά αναμνηστικών δώρων της TEDxLarissa 2024-Wabi – Sabi  18/05/2024 στη Λάρισα συμμετοχής  της   Π.Ε.Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2024 σε συνέδρια- ημερίδες ως συνδιοργανώτρια   οι οποίες πρόκειται να λάβουν χώρα στην Π.Ε.Λάρισας

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 11 Απριλίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 16 Απριλίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 900,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα