Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.73 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2024.73 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ», Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 207045

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 09 Απριλίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 2.100.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα