Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.42 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2024.42 1/2024 Διακήρυξη για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων για τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 19 Μαρτίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 15:00 Προϋπολογισμός: 14.667.218,31 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα