Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.28 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.28 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Για την υποβολή προσφορών για την δημιουργία εξέδρας της πολιτιστικής εκδήλωσης
με τίτλο «Τυρναβίτικο Καρναβάλι/ Μπουρανί 2024» στα πλαίσια συμμετοχής της
Π.Ε.Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2024 σε πολιτιστικές εκδηλώσεις
ως συνδιοργανώτρια οι οποίες πρόκειται να λάβουν χώρα στην Π.Ε.Λάρισας

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 1.500,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα