Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.23 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2024.23 Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας για το έτος 2024 (αριθ. 01/2024 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 344595)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 15:00 Προϋπολογισμός: 172.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα