Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.22 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2024.22 Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 2024

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 08 Μαρτίου 2024 15:00 Προϋπολογισμός: 70.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα