Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.15 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2024.15 «Αποκαταστάσεις βατότητας στο οδικό δίκτυο της Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας»

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα