Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.12 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2024.12 Η  Δ/νση Τεχνικών Έργων των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Π.Ε.Μ.Σ.». (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 284439).

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 15:00 Προϋπολογισμός: 111.600,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα