Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.189 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.189 υποέργο 1 με τίτλο: «ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» της πράξης: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΠΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ»
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ,
προϋπολογισμού 2.772.476,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 2.772.476,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα