Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.110 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.110 Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο Δήμου Αγιάς μετά την θεομηνία της 11ης Οκτωβρίου 2021.

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 19 Μαΐου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 12:00 Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα