Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.63 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2023.63 «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση των εργασιών έμφραξης και πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα για το Φράγμα Ληθαίου Ν. Τρικάλων» Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 195840

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 21 Μαρτίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 04 Απριλίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 299.699,57 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα