Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.62 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2023.62 Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για παροχή υπηρεσιών διενέργειας δειγματοληψιών και αναλύσεων αερίων εκπομπών από σταθερές πηγές καύσης σε βιομηχανίες του Νομού Μαγνησίας

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 21 Μαρτίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 35.960,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα