Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.60 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.60 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας,προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:«ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 12ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ)»( A/A ΕΣΗΔΗΣ: 196381).

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 3.500.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα