Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.59 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.59 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024 του υποέργου 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023 - 2024».
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡ. 185580

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 14 Μαρτίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 11:00 Προϋπολογισμός: 70.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα