Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.19 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.19 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ
 
ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 11:00 Προϋπολογισμός: 250.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα