Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.17 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.17 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕΜΣ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου 2022-2025» (Α/Α/ ΕΣΗΔΗΣ: 195510).

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα