Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.16 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2023.16 «Αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 11-01-2022 στην ΠΕ Καρδίτσας»
Υποέργο 3:«Καθαρισμός ρεμάτων ορεινής και πεδινής λεκάνης ποταμού Καλέντζη»

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 07 Μαρτίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 3.500.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα