Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.15 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2023.15 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια ενός (1) αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023 09:00 Προϋπολογισμός: 2.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα