Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.9 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.9 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕΜΣ Περιφέρειας Θεσσαλίας,προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 195466).

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 6.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα