Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.8 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2023.8 «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»
 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 191351

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 14:30 Προϋπολογισμός: 67.730.320,80 € (με ΦΠΑ) Αντικαταστάθηκε από την 2023.50

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα