Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.207 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2022.207 Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας έως και το σχ. έτος 2025-26 (α/α διακήρυξης 09/2022 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 177436)

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 15:00 Προϋπολογισμός: 41.290.200,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα