Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.206 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.206
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης είκοσι τριών (23) οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Καρδίτσας για το έτος 2023.

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022 10:30 Προϋπολογισμός: 15.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα