Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.205 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.205 Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης  σαράντα έξι (46) αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων έργων  της Π.Ε. Τρικάλων

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022 12:00 Προϋπολογισμός: 8.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα