Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.202 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.202 Αποκαταστάσεις Και Καθαρισμός Ρεμάτων Δήμου ΤΥΡΝΑΒΟΥ Μετά τη Θεομηνία της 11 Οκτωβρίου 2021

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 1.036.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα