Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.194 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.194 Αποκατάσταση Βλαβών-Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λάρισας, έτους 2021-2022

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα