Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.274 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.274 Αποκατάσταση τάφρου στην περιφεριακή οδό Φαρσάλων της ΠΕ Λάρισας. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 184042

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 700.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα