Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.273 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.273 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕΜΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τιτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ"(CPV 34927100-2) (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 141765)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 09 Νοεμβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα