Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.270 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.270 «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στις θέσεις Μύλος και Γκούρα Καστανιάς» Π.Ε. Τρικάλων  (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181371)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 02 Νοεμβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 195.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα