Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.260 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2021.260 Προμήθεια πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης/θέρμανσης) της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων έτους 2022

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 304.167,86 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα