Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.258 Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2021.258 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων πληροφορικής για τις ανάγκες των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων

Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 1.500,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα