Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.254 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.254 «Κατασκευή γηπέδων με συνθετικό τάπητα  ΤΚ Πηγής – Πρίνους και συνοικισμού Καρυές (ΤΕΦΑΑ)» Π.Ε. Τρικάλων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181359)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 80.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα