Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.239 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.239 «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ – ΦΥΛΑΚΤΗ – ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ – ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ 2021-2022»

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 80.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα