Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.127 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.127 Κατασκευή επέκτασης 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων (Α/Α 163715)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 06 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 25 Μαΐου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 1.594.800,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα