Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.124 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2021.124 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο επιλογής αναδόχου για την προμήθεια σε αθλητικά μπλουζάκια που θα χρειαστούν για τις αθλητικές εκδηλώσεις ετους 2021.

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 06 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 11:00 Προϋπολογισμός: 2.050,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα