Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.120 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.120 «Συντήρηση καθαρισμός εγκιβωτισμός και κατασκευή πλακοσκεπών στο οδικό δίκτυο της ΤΚ Γοργογυρίου» Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α/Α 163698)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 28 Απριλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 18 Μαΐου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα