Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.119 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.119 Αποκατάσταση Οδού από διασταύρωση ΠΑΘΕ έως Παλαιόπυργο από θεομηνία με Α/Α Συστήματος 180441

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 28 Απριλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 09:30 Προϋπολογισμός: 550.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα